ഒറ്റമൈനയുടെ ഒപ്പം കൂടിയവര്‍

Saturday, 12 November 2011

കുറ്റവും ശിക്ഷയുംനിന്‍റെ നിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക്
ഇത്ര ഉഷ്ണം പകരുന്നത്
അകമേ എരിയുന്ന
കാമനയുടെ നെരിപ്പോടാവും  
അതില്‍ എണ്ണ തൂവി
ആളിപ്പടര്‍ത്തിയതിനുള്ള 
ശിക്ഷയും കാത്തു ഞാനീ 
കവിളിന്‍റെ ഓരത്ത്
രാവേറെ നേരമായി 
ഉഷ്ണിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു  

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...